Zásady ochrany osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je firma Vladimír Pleva – trade, se sídlem Na Klaudiánce 256/4, 14700 Praha 4, Česká republika, IČO : 13146441, dále jen „Správce“.

  1. Kontaktní údaje Správce: ptrade@ptrade-lighting.cz
  2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace oprávněného zájmu správce ve formě plnění smlouvy, vymáhání pohledávek z obchodních operací a – v případě dobrovolného souhlasu – provádění přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb.
  3. Osobní údaje budou uložené v prostředí IT, což znamená, že pro zajištění bezpečnosti a řádného fungování IT systémů mohou být data dočasně uložena a zpracována, např. v bezpečnostních kopiích, jako součást testování IT systémů nebo postupů k odhalování nesrovnalostí nebo ochraně před zneužitím nebo útoky.
  4. Příjemcem dat budou subjekty podporující Správce v oblasti IT služeb, dopravních a finančních služeb a jeho stálí obchodní zástupci se sídlem na území členského státu Evropské unie, stejně jako právníci a auditoři.
  5. Správce nemá v úmyslu přenášet údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
  6. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení – po dobu nezbytnou pro plnění účetních nebo daňových závazků (po dobu jejich trvání) a po dobu nezbytnou pro vypršení nebo omezení všech nároků vyplývajících ze smlouvy a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely – až do odvolání souhlasu.
  7. Máte právo na:
  8. Poskytování údajů souvisejících s plněním smlouvy je dobrovolné, ale je nezbytné k plnění smlouvy. Poskytování údajů pro marketingové účely je dobrovolné.
  9. Na základě Vašich osobních údajů nebudou učiněna žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.
  10. Po dokončení zpracování osobních údajů k původnímu účelu, nebudou údaje zpracovány pro žádný jiný účel.